wtorek, 15 grudnia 2009

UWAGA!!!


UWAGA CZYTELNICY,

24 GRUDNIA (WIGILIA)

BIBLIOTEKA BĘDZIE NIECZYNNA!!!czwartek, 10 grudnia 2009

28. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku Rada Państwa wprowadziła stan wojenny, który trwał do 22 lipca 1983 roku. Władzę w kraju przejęła Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego z generałem Wojciechem Jaruzelskim na czele.

Celem wojskowej akcji była likwidacja protestów społecznych oraz wstrzymanie procesów demokratyzacyjnych, zainicjowanych w sierpniu 1980 roku. Zagrażały one trwałości systemu komunistycznego oraz utrzymaniu władzy w PRL przez PZPR.
WRON uzasadniała wprowadzenie stanu wojennego zagrożeniem struktur państwowych. Generał Jaruzelski motywuje swoją decyzję groźbą zbrojnej interwencji wojsk Układu Warszawskiego.
W czasie stanu wojennego straciło życie ponad 100 osób. Internowano ponad trzy tysiące, a ponad 10 tysięcy czasowo pozbawiono wolności. Tysiące ludzi było represjonowanych i wyrzuconych z pracy za udział w protestach, popieranie podziemnej działalności NSZZ "Solidarność" czy też samą przynależność do związku.
Zawieszono wydawania prawie całej prasy, zaś radio i telewizję zmilitaryzowano. Zmilitaryzowano też duże zakłady przemysłowe, transport i telekomunikację. Strajki zostały zakazane.
Większość działaczy NSZZ "S" i członków opozycji, szczególnie KOR, zostało internowanych, a później znalazło się w więzieniach.

Zaczerpnięte z www.money.pl/archiwum/wiadomości

środa, 9 grudnia 2009

Katalogi biblioteczne

W listopadzie i grudniu zorganizowane zostały lekcje biblioteczne, których tematem były "Katalogi biblioteczne. Katalog komputerowy biblioteki". Zostali na nie zaproszeni uczniowie klas I XXI LO. Spotkania miały na celu zapoznanie uczniów z katalogami bibliotecznymi i doskonalenie umiejętności posługiwania się nimi przy wyszukiwaniu informacji. Omówiono budowę katalogu kartkowego i komputerowego. Po części teoretycznej każdy uczeń samodzielnie wykonał ćwiczenia. Mamy nadzieje, że dzięki takim zajęciom młodzież dostrzeże ważność i przydatność katalogów bibliotecznych a zdobytą u nas wiedzę i umiejętności na pewno wykorzystają przy poszukiwanie materiałów na dany temat w bibliotece.

Nowości

Starym zwyczajem publikujemy listopadowe nowości, które trafiły już na nasze półki.

1. Baran S. Teorie komunikowania masowego
2. Barwy codzienności, red. Małgorzata Bogunia-Borowska3. Best K. Desing Management
Publikacja wprowadza czytelników w najważniejsze aspekty wiedzy, praktyki i metodyki w zakresie zarządzania wzornictwem. Szczególną uwagę poświęca tworzeniu strategii, organizacji procesu projektowego i nadzorowi nad wdrożeniem nowego produktu.4. Castells M. Koniec tysiąclecia
5. Dzieje kultury latynoamerykańskiej, red. Marcin Gawrycki
6. Frank D. Historia filozofii żydowskiejFilozofia europejska ma trzy źródła: myśl grecką, żydowską i chrześcijańską. Spośród nich wciąż najmniej znana jest filozofia żydowska. Historia filozofii żydowskiej pod redakcją Daniela H. Franka i Oliwiera Leamana uzupełnia ten znaczący brak. Prowadzi nas ona od hellenistycznej filozofii żydowskiej przez filozofię średniowieczną, nowożytną aż po ponowoczesną i feministyczną myśl żydowską. Możemy zapoznać się w niej m.in. z poglądami Judy Halewiego, Mojżesza Majmonidesa, Chasdaja Crescasa, Bachura Spinozy, Hermana Cohena czy Franza Rosenzweiga.

7. Gałganek A. Historia teorii stosunków międzynarodowych
8. Gibbs J. Projektowanie wnętrz9. Grzybkowska K. Podstawy logistyki
10. Majdecki L. Historia ogrodów
Fundamentalny podręcznik poświęcony historii ogrodów. Jedyna publikacja w języku polskim, która przedstawia rozwój sztuki ogrodowej na świecie z uwzględnieniem polskich dokonań. To kompendium wiedzy dotyczącej rozwoju sztuki ogrodowej od starożytności do końca XX wieku. Omówiono w nim cechy charakterystyczne obiektów ogrodowych różnych epok, zmieniające się trendy w zakresie kształtowania przestrzeni oraz podano przykłady najwybitniejszych parków i ogrodów.

11.Martini M. Kosmetologia i farmakologia skóry
12. Michajlik A. Anatomia i fizjologia człowieka
13. Migracje klientów a wartość przedsiębiorstwa, red.14. Muszalski W. Prawo socjalne
15. Nowacki J. Wstęp do prawoznawstwa
16. Pielęgniarstwo, red. Kazimiera Zahradniczek
17. Szreder M. Metody i techniki sondażowych badań opinii
18. Trojnowski M. Marketing bezpośredni
19. Werning R. Pedagogika trudności w uczeniu się
20. Winniczuk L. Ludzie, zwyczaje i obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu
21. Zrozumieć zagładę, red. Leonard Newman, Ralph ErberKsiążka, która zmusza, by na nowo zastanowić się nad źródłem zła. Autorzy, odnosząc się do historii Holokaustu, wyjaśniają procesy psychologiczne kształtujące osobowość sprawców, biernych świadków oraz heroicznych altruistów ratujących ofiary. Próbują wniknąć w najbardziej mroczne zakątki ludzkiej psychiki, by zrozumieć przyczyny zbrodni Holokaustu i innych aktów ludobójstwa. Omawiają procesy grupowe i międzygrupowe, a także czynniki kulturowe oraz biologiczno-ewolucyjne mogące odpowiadać za występowanie zachowań zbrodniczych. Sformułowane przez nich wnioski mają charakter uniwersalny i wykraczają daleko poza ogólną teorię przemocy międzygrupowej.

Zapraszamy do lektury!!!piątek, 27 listopada 2009

29 listopada - AndrzejkiJuż jutro czyli w wigilię świętego Andrzeja obchodzimy Andrzejki, wieczór magicznych wróżb dotyczących małżeństwa i miłości.
Przypominamy Wam o najbardziej rozpowszechnionych wróżbach czyli: Lanie wosku oraz ustawianie butów w celu dowiedzenia się, która z grona osób wróżących sobie wyjdzie jako pierwsza za mąż, bądź ożeni się.
Kolejną znana wróżbą są spodeczki z ukrytymi przedmiotami. Pod każdy z talerzyków wkładamy: obrączkę,, monetę, krzyżyk, jeden zostawiamy pusty. Losujemy spodki. Obrączka symbolizuje szybkie małżeństwo, moneta - bogactwo, krzyżyk symbolizuje duchowość, a pusty talerzyk mówi o staropanieństwie danej osoby.
Życzymy wszystkim udanych wróżb Andrzejkowych!!!

czwartek, 19 listopada 2009

11 Listopada Święto Niepodległości

W dniu 10 listopada uczniowie XXI LO oraz GM Nr 25 mieli okazje zobaczyć kolejny spektakl Teatru "Zwierciadło", tym razem korespondujący ze Świetem Niepodległości pt. "Jeszcze Polska nie zginęła, dopóki kochamy". Spektakl opowiada o życiu Urszuli Ledóchowskiej - założycielki zakonu Urszulanek. Dodatkowa atrakcją dla młodzieży był fakt że w przedstawieniu główną rolę zagrała siostra Danuta z klasztoru Sióstr Urszulanek przy ul. Obywatelskiej w Łodzi.
Sztuka zdobyła ogromną popularność w Polsce jak również wród Polonii poza granicami kraju.czwartek, 29 października 2009

Teatr "Zwierciadło"W dniu 27 października odbył się w bibliotece spektakl Teatru "Zwierciadło" pt. "Niepowtarzalni". Na przedstawienie zaprosilimy uczniów klasy I XXI LO oraz GM Nr 25.
środa, 21 października 2009

Teatr "Zwierciadło"Spektakl teatru "Zwierciadło" pt. "Piąte przykazanie" dla uczniów Szkolnego Centrum Profilaktyczno-Wychowawczego "Centrum" oraz Gimnazjum Miejskiego Nr 25.

Warsztaty psychologiczno-pedagogiczne

W dniu 19 października odbyły się w naszej bibliotece warsztaty psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów I klasy Liceum Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 19.
Zajęcia prowadziła p. Marlena Pintera-Rogowska, poruszano problemy związane z uzależnieniem od papierosów, alkoholu i narkotyków.

czwartek, 8 października 2009

ABC dobrego wychowania

"ABC - dobrego wychowania" to temat zajęć jakie przeprowadziliśmy dziś dla uczniów klasy II B ze SP Nr 160.
Podczas zajęć rozmawialiśmy z dziećmi o kulturalnym zachowaniu nie tylko w szkole, domu czy czytelni, ale w każdym miejscu i w każdej okoliczności. Wyjaśnialiśmy znaczenie takich pojęć jak: savoir-vivre, bon-ton, kindersztuba.
Dzieci rozwiązywały liczne quizy i rebusy, odgrywaliśmy również przykładowe scenki w których uczniowie pokazywali jak powinno wyglądać poprawne zachowanie w danej sytuacji.wtorek, 6 października 2009

Parki Narodowe PolskiW poniedziałek 5 października gościliśmy w bibliotece uczniów klasy III B ze SP Nr 160. Dzieci uczestniczyły w lekcji nt. "Parki Narodowe w Polsce".
Podczas zajęć wspólnie z dziećmi wyjaśnialiśmy sposoby ochrony przyrody, potrzebę tworzenia parków, zasady zachowania się na terenach chronionych.
Uczniowie pracowali z atlasami geograficznymi oraz mapą ścienną Polski, gdzie wskazywały położenie Parków Narodowych.

piątek, 2 października 2009

Nowości

Prezentujemy listę nowości kupionych we wrześniu.
Książki są już gotowe do wypożyczenia

1. Buchfelder M. Podręcznik pierwszej pomocy
2. Geje i lesbijki. Życie i kultura, red. Robert Aldrich"Geje i lesbijki. Życie i kultura" to pierwsza poważna próba nakreslenia historii, z której wyłoniła się współczesna społeczność gejowsko-lesbijska.

3. Immunochemia w biologii medycznej, red. Iwona Kątnik-Prastowska

Praktyczny podręcznik, w którym wskazano na możliwości zastosowania metod immunochemicznych w diagnostyce medycznej i pracach badawczych. Książka pomocna w laboratorium immunodiagnostycznym i naukowym w zakresie oceny:

  • jakościowej i ilościowej antygenów oraz przeciwciał w roztworach i płynach ustrojowych, np. w osoczu, płynach owodniowym i mózgowo-rdzeniowym;
  • ekspresji markerów na komórkach układu odpornościowego;
  • funkcjonalności ważnych mechanizmów odporności humoralnej i komórkowej.

Eksponując zalety technik, uwzględniono ich niedogodności, co pomaga dokonać doboru właściwej metody do analizy i uniknąć błędów w interpretacji.

Publikacja przeznaczona dla studentów: medycyny, farmacji, analityki medycznej, medycyny weterynaryjnej, biotechnologii, mikrobiologii, chemii i biofizyki, a także dla młodych pracowników nauki, specjalizujących się lekarzy oraz badaczy innych specjalności wykorzystujących techniki immunochemiczne w swojej pracy naukowej.

4. Kronika komunizmu w Polsce, aut. Włodzimierz Bernacki i in.

5. Nye J. S. Konflikty międzynarodowe

6. Psychologia rodziny, red. Teresa Rostowska

Niniejsza praca jest przeglądem najnowszych badań empirycznych i analiz teoretycznych z zakresu życia małżeńskiego i rodzinnego w Polsce.
Przedstawiono w niej problemy związane z małżeństwem i aktywnością zawodową partnerów związku małżeńskiego. Wskazano na przeobrażenia, jakim podlegało małżeństwo jako instytucja na przestrzeni XX i na początku XXI wieku, uwzględniono także nowo pojawiające się formy życia partnerskiego, np. związki kohabitacyjne.
W pracy przedstawiono też współczesne osiągnięcia psychologii prenatalnej, rolę więzi rodzinnych w rozwijaniu empatii czy inteligencji emocjonalnej rozpatrywanej w kontekście struktury rodziny.

7. Szacka B. Wprowadzenie do socjologii

8. Szewczyk K. Bioetyka T. 1 i 2

9. Zins H. Historia Anglii

Zapraszamy do lektury!!!

piątek, 18 września 2009

Stanisław Ignacy Witkiewicz

Dziś mija 70. rocznica śmierci wybitnego polskiego artysty Stanisława Ignacego Witkiewicza.

11 września tego roku Sejm uczcił pamięć Stanisława Ignacego Witkiewicza, nazywając Witkacego jednym z największych artystów XX wieku. "Pisarz, filozof, krytyk, malarz, fotograf - określenia te nie oddają w pełni charakteru jego wszechstronnej działalności" - głosi uchwała Sejmu.

Twórczość Witkacego została w pełni doceniona dopiero po II wojnie światowej. Jego utwory przetłumaczono na kilkadziesiąt języków. Witkacy jest uznawany za jednego z klasyków literatury światowej.
Stanisław Ignacy Witkiewicz - pseudonim Witkacy (1885-1939) – dramatopisarz, prozaik, filozof, teoretyk sztuki, malarz. Brał udział w wyprawie do Australii Bronisława Malinowskiego. Brał udział w I Wojnie Światowej w armii carskiej. Po 1918 zamieszkał w Zakopanem. Był członkiem pierwszej polskiej grupy awangardowej „Formiści”. Współpracował ze „Zwrotnicą”. Był autorem estetycznej teorii Czystej Formy (Nowe formy w malarstwie i wynikające stąd nieporozumienia, 1919). Powyższa teoria w dużym stopniu determinowała jego twórczość malarską i teatralną. Jest uważany za jednego z prekursorów teatru absurdu. W swoich dramatach operował głównie czarnym humorem, groteską i parodią: Tumor Mózgowicz (1921), Kurka wodna (1922), W małym dworku (1923), Jan Maciej Karol Wścieklica (1925), Szewcy (1934, wystawienie 1957). W 1939, po wkroczeniu wojsk radzieckich do Polski, popełnił samobójstwo. Za życia nie był doceniony, a po śmierci uznany za wielką osobowość artystyczną.

piątek, 7 sierpnia 2009

17 sierpień 2009


Czytelniku!!!
Informujemy, że w dniu 17 sierpnia (poniedziałek) biblioteka będzie nieczynna.

piątek, 24 lipca 2009

Nowości

Jak co miesiąc prezentujemy państwu listę nowości zakupionych do biblioteki:

1. Augustynek Andrzej, Sugestia, manipulacja, hipnoza

Potężny wpływ sugestii i hipnozy na psychikę człowieka nie jest mitem, lecz faktem naukowym. Podobnie z manipulacją. I właśnie ze względu na ich siłę działania należy stosować je bardzo ostrożnie, etycznie, a przede wszystkim kompetentnie.

W historii z podejściem do tych zagadnień bywało różnie: wykorzystywano je w działaniach medycznych, ale zdarzały się też estradowe popisy różnej maści szarlatanów. Negatywny obraz manipulacji jest niewątpliwie efektem nieetycznych działań osób posługujących się tą metodą.

Przedstawione czytelnikowi opracowanie łączy zalety profesjonalnego podręcznika hipnozy z przeglądem opinii i opracowań na temat sugestii. Problematykę manipulacji zaprezentowano w ujęciu psychologicznym, w zakresie odpowiadającym jej miejscu w programie studiów.

W publikacji autor starał się pokazać, jak różnie podchodzi się do zjawisk sugestii, hipnozy i manipulacji.

3. Bajka Zbigniew, Historia mediów3. Borowska Maria, Wegetarianizm. Zalety i wady.

4. Kasprzak Wojciech, Fizykoterapia, medycyna uzdrowiskowa i SPA
Jest to unikatowy podręcznik zawierający aktualną wiedzę z zakresu medycyny fizykalnej, uzdrowiskowej i pozauzdrowiskowej. Uwzględniono w nim różne zabiegi fizjoterapeutyczne stosowane w leczeniu chorób, a także w medycynie estetycznej i kosmetologii. W sposób przystępny przedstawiono najnowsze informacje dotyczące różnych form terapii, m.in. laseroterapii, elektroterapii, leczenia z wykorzystaniem pola magnetycznego, ultradźwięków oraz wielu innych. Omówiono również zabiegi fizjoterapeutyczne, regeneracyjne oraz relaksacyjne, wspomagające zdrowie i urodę, stosowane w ośrodkach typu SPA.

5. Pedagogika opiekuńcza. Przeszłość-teraźniejszość-przyszłość, red. Elżbieta Jundziłł

6. Styczyński Rafał, Leksykon kadrowegoKsiążka jest bardzo praktycznym źródłem wiedzy, przeznaczona głównie dla działów kadr, biur rachunkowych oraz kancelarii doradztwa podatkowego. Napisana została przystępnym językiem i opatrzona mnóstwem przykładów obrazujących zawarte w niej porady w zakresie: - prawa podatkowego, - prawa pracy, - ubezpieczeń społecznych, a w szczególności: - nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, - zatrudniania cudzoziemców, - oddelegowania pracowników, - obowiązków pracodawcy jako płatnika, - świadczeń na rzecz pracowników ze środków obrotowych i ZFŚS.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy!!! Książki są już gotowe do wypożyczenia.

czwartek, 18 czerwca 2009

Wakacje

Drodzy Czytelnicy!

W lipcu i sierpniu biblioteka czynna będzie:
Pon. 11.00 - 19.00

Śr. 11.00 - 19.00
Pt. 11.00 - 19.00

W pozostałe dni biblioteka będzie zamknięta.


Wszystkie dzieci i młodzież, spędzające wakacje w mieście zapraszamy na zajęcia do naszej biblioteki. W każdą środę lipca i sierpnia w godz. 13.00 do 16.00 będziemy prowadzić specjalnie dla was przygotowane
* Zajęcia komputerowe z nauka w tle - prezentacja dok. elektronicznych znajdujących się w bibliotece, gry komputerowe, nauka poruszania się po internecie;


* Malowanie na ekranie - praca z programem Power Point;* W ramach akcji "Cała Polska czyta dzieciom", głośne czytanie dla najmłodszych pozycji z kanonu lit. dziecięcej;* Prelekcje filmów, edukacyjnych, animowanych dla dzieci oraz adaptacji filmowych;* Nasze małe ZOO - zajęcia plastyczne z wykorzystaniem technik origamiWszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!!!!

czwartek, 4 czerwca 2009

Nowości czerwcowe

W czerwcu zakupiliśmy do biblioteki następujące pozycję:

1. Hollins B., Shinkins S., Zarządzanie usugami

Usługi odgrywają istotną rolę w gospodarce krajów rozwiniętych. W Europie i USA już 80% pracowników jest zatrudnionych w tym sektorze. Także w Japonii zatrudnienie w usługach zaczyna przewyższać zatrudnienie w przemyśle. W książce autorzy wyjaśniają, czym usługi różnią się od wyrobów przemysłowych i co należy rozumieć przez zarządzanie usługami. Opisują szczegółowo opracowywanie nowej usługi - od początkowego pomysłu, przez badania rynku, wdrożenie i zwiększanie efektywności, aż do jej wycofania. Omawiają także wybrane aspekty zarządzania jakością usług i zarządzania łańcuchem dostaw. Wiele metod i technik zarządzania stosowanych w usługach pochodzi z przemysłu; jednak zostały one dostosowane do sektora usług. Opracowanie to zawiera także studia przypadków, ćwiczenia i słownik pojęć. Książka jest przeznaczona dla studentów kierunków ekonomicznych w wyższych uczelniach, słuchaczy szkół zarządzania oraz studiów podyplomowych. Z pewnością zainteresuje również pracowników sektora usług.

2. Łosiak W., Psychologa stresu


Podręcznik dla studentów psychologii, którzy stykają się z problematyką stresu w ramach przedmiotów podstawowych (psychopatologia) i specjalizacyjnych (psychologia: kliniczna, zdrowia, sądowa).

3. Niemierko B., Diagnostyka edukacyjna

Pierwszy podręcznik z zakresu teorii diagnozy edukacyjnej!Książka prezentuje:
* koncepcję diagnostyki jako nauki o rozpoznawaniu warunków, przebiegu i wynikach uczenia się;
* główne pojęcia dyscypliny;
* analizę i ocenę narzędzi diagnozy;
* metody diagnostyczne oraz wyniki diagnozy osiągnięć ucznia i placówki edukacyjnej oraz poziomu edukacyjnego kraju;
* ewaluację w edukacji jako pochodną diagnozy;
* ćwiczenia ułatwiające wdrożenie stosowania pojęć i zaleceń

4. Pisarek W., Wstęp do nauki o komunikowaniu

5. Przewłocki S., Geodezja inżynieryjno-drogowa


Nowe, rozszerzone wydanie podręcznika dotyczącego pomiarów geodezyjnych związanych z budową i eksploatacją dróg.

6. Wiedza o reklamie, Janiszewska K. [i in.]

Publikacja składa się z czterech części. Pierwsza to historia reklamy w Polsce i na świecie. Część druga dotyczy teorii reklamy i obejmuje analizę języka i obrazu w reklamie.
Książki będą dostępne juz od przyszłego tygodnia. Zapraszamy!!!

piątek, 29 maja 2009

1 czerwca - Dzień Dziecka

Dzień dziecka obchodzony jest już od 55 lat. Jest świętem dosyć mało rozpowszechnionym w Europie. Głównie znany jest w Polsce, Czechach, Słowacji, Rosji i krajach bałtyckich. W innych krajach obchodzony jest Dzień Praw Dziecka, który przypada na 20 listopada. Z czasem święto to przybrało charakter polityczny, jednak został zainicjowany w innym celu przez Światową Federacje Kobiet Demokratycznych jako dzień ochrony dzieci przed krzywdą, wojną i głodem. Dziś przybrało charakter święta rodzinnego. W 1954 ONZ zaproponowała obchodzenie konkurencyjnego święta 20 listopada - Dnia Praw Dziecka.

Wszystkiego najlepszego dla wszystkich dzieci tych dużych i tych małych!!!!

wtorek, 26 maja 2009

26 maja Dzień Matki!!!Wszystkim mamom, życzymy w dniu ich święta pociechy ze swoich starszych i młodszych latorośli.
Wszystkiego dobrego!


Trochę historii

Dzień Matki to święto macierzyństwa i kobiecości. Święto to posiada bardzo głęboką tradycję, sięgającą jeszcze starożytnych Rzymian i Greków. Kultem otaczane były Matki-Boginie, będące symbolem płodności i urodzaju, początkiem wszelkiego życia. W czasach nowożytnych Dzień Matki obchodzono od XVII wieku w Anglii i zwane było "Niedziela u Matki" ("Mothering Sunday"). Dzień ten był wolny od pracy. Zwalniano służbę, aby umożliwić jej złożenie wizyty swojej Matce w tym dniu. Tradycją było również składanie Matce podarunków, głównie kwiatów i słodyczy. One w zamian udzielały błogosławieństwa. Około XIX wieku, zwyczaj ten umarł śmiercią naturalną, aby powrócić po zakończeniu II wojny światowej.

W Polsce po raz pierwszy obchodzono Dzień Matki w 1923 roku w Krakowie. Dzień ten ustalono po to, aby przynajmniej raz w roku ludzie uprzytomnili sobie, a matki odczuły, jak ważna jest ich rola w społeczeństwie. Dzieci od wielu lat bardzo emocjonalnie podchodzą do tego święta. Przygotowują się do niego bardzo starannie. Każde chce przecież sprawić swojej mamie niespodziankę i wielką radość.