czwartek, 29 października 2009

Teatr "Zwierciadło"W dniu 27 października odbył się w bibliotece spektakl Teatru "Zwierciadło" pt. "Niepowtarzalni". Na przedstawienie zaprosilimy uczniów klasy I XXI LO oraz GM Nr 25.
środa, 21 października 2009

Teatr "Zwierciadło"Spektakl teatru "Zwierciadło" pt. "Piąte przykazanie" dla uczniów Szkolnego Centrum Profilaktyczno-Wychowawczego "Centrum" oraz Gimnazjum Miejskiego Nr 25.

Warsztaty psychologiczno-pedagogiczne

W dniu 19 października odbyły się w naszej bibliotece warsztaty psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów I klasy Liceum Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 19.
Zajęcia prowadziła p. Marlena Pintera-Rogowska, poruszano problemy związane z uzależnieniem od papierosów, alkoholu i narkotyków.

czwartek, 8 października 2009

ABC dobrego wychowania

"ABC - dobrego wychowania" to temat zajęć jakie przeprowadziliśmy dziś dla uczniów klasy II B ze SP Nr 160.
Podczas zajęć rozmawialiśmy z dziećmi o kulturalnym zachowaniu nie tylko w szkole, domu czy czytelni, ale w każdym miejscu i w każdej okoliczności. Wyjaśnialiśmy znaczenie takich pojęć jak: savoir-vivre, bon-ton, kindersztuba.
Dzieci rozwiązywały liczne quizy i rebusy, odgrywaliśmy również przykładowe scenki w których uczniowie pokazywali jak powinno wyglądać poprawne zachowanie w danej sytuacji.wtorek, 6 października 2009

Parki Narodowe PolskiW poniedziałek 5 października gościliśmy w bibliotece uczniów klasy III B ze SP Nr 160. Dzieci uczestniczyły w lekcji nt. "Parki Narodowe w Polsce".
Podczas zajęć wspólnie z dziećmi wyjaśnialiśmy sposoby ochrony przyrody, potrzebę tworzenia parków, zasady zachowania się na terenach chronionych.
Uczniowie pracowali z atlasami geograficznymi oraz mapą ścienną Polski, gdzie wskazywały położenie Parków Narodowych.

piątek, 2 października 2009

Nowości

Prezentujemy listę nowości kupionych we wrześniu.
Książki są już gotowe do wypożyczenia

1. Buchfelder M. Podręcznik pierwszej pomocy
2. Geje i lesbijki. Życie i kultura, red. Robert Aldrich"Geje i lesbijki. Życie i kultura" to pierwsza poważna próba nakreslenia historii, z której wyłoniła się współczesna społeczność gejowsko-lesbijska.

3. Immunochemia w biologii medycznej, red. Iwona Kątnik-Prastowska

Praktyczny podręcznik, w którym wskazano na możliwości zastosowania metod immunochemicznych w diagnostyce medycznej i pracach badawczych. Książka pomocna w laboratorium immunodiagnostycznym i naukowym w zakresie oceny:

  • jakościowej i ilościowej antygenów oraz przeciwciał w roztworach i płynach ustrojowych, np. w osoczu, płynach owodniowym i mózgowo-rdzeniowym;
  • ekspresji markerów na komórkach układu odpornościowego;
  • funkcjonalności ważnych mechanizmów odporności humoralnej i komórkowej.

Eksponując zalety technik, uwzględniono ich niedogodności, co pomaga dokonać doboru właściwej metody do analizy i uniknąć błędów w interpretacji.

Publikacja przeznaczona dla studentów: medycyny, farmacji, analityki medycznej, medycyny weterynaryjnej, biotechnologii, mikrobiologii, chemii i biofizyki, a także dla młodych pracowników nauki, specjalizujących się lekarzy oraz badaczy innych specjalności wykorzystujących techniki immunochemiczne w swojej pracy naukowej.

4. Kronika komunizmu w Polsce, aut. Włodzimierz Bernacki i in.

5. Nye J. S. Konflikty międzynarodowe

6. Psychologia rodziny, red. Teresa Rostowska

Niniejsza praca jest przeglądem najnowszych badań empirycznych i analiz teoretycznych z zakresu życia małżeńskiego i rodzinnego w Polsce.
Przedstawiono w niej problemy związane z małżeństwem i aktywnością zawodową partnerów związku małżeńskiego. Wskazano na przeobrażenia, jakim podlegało małżeństwo jako instytucja na przestrzeni XX i na początku XXI wieku, uwzględniono także nowo pojawiające się formy życia partnerskiego, np. związki kohabitacyjne.
W pracy przedstawiono też współczesne osiągnięcia psychologii prenatalnej, rolę więzi rodzinnych w rozwijaniu empatii czy inteligencji emocjonalnej rozpatrywanej w kontekście struktury rodziny.

7. Szacka B. Wprowadzenie do socjologii

8. Szewczyk K. Bioetyka T. 1 i 2

9. Zins H. Historia Anglii

Zapraszamy do lektury!!!