poniedziałek, 22 grudnia 2008

Radosnych Świąt!!!Życzenia radosnych Świąt Bożego Narodzenia,
odpoczynku w rodzinnym gronie,
oraz pasma sukcesów
i spełnienia najskrytszych marzeń
w nadchodzącym Nowym Roku
Wszystkim naszym Czytelnikom
życzą pracownicy Biblioteki

piątek, 19 grudnia 2008

Uwaga!

Uwaga!

Informujemy, że w dniach 24. 12 (Wigilia)

oraz 31. 12 (Sylwester)
nastąpi zmiana w godzinach pracy biblioteki.
Biblioteka będzie otwarta w godz. 8.00 - 14.00

Nowości

Miło nam poinformować naszych czytelników, iż poprzedni zakup książek nie był naszym ostatnim ( jak myśleliśmy). Dostaliśmy dodatkowe pieniądze za które zakupiliśmy 19 nowych pozycji!
Książki są już opracowane i gotowe do wypożyczenia.

1. ADHD - zespół nadpobudliwości psychoruchowej, aut. Artur Kołakowski i in.
2. Bauman Z. Płynny lęk
3. Bukowska-Piestrzyńska A. Marketing usług zdrowotnych
4. Grodzka M. Dziecko autystyczne
5. Hołyst B. Kryminalistyka

Kryminalistyka jest nauką praktyczną. Przewaga w tej nauce elementów wiedzy praktycznej nie oznacza, iż jest ona pozbawiona zagadnień teoretycznych. Przykłady stanowią pewne prawa ogólne bądż też hipotetyczne. Prawa ogólne to m. in. naukowo stwierdzone zjawisko indywidualności obrazu linii papilarnych człowieka, cech pisma ręcznego czy głosu, pozwalające na przeprowadzenie badań identyfikacyjnych. Prawem hipotetycznym jest np. przekonanie, iż każde działanie pozostawia ślady. Kryminalistyka nie jest nauka hermetyczną. Jej cele sprawiają, że pewne działy tej nauki powinny być szeroko udostępnione społeczeństwu, by mogło ono skutecznie bronić się przed przestępstwami, sprawcom zaś po to, by zniechęcać ich do podejmowania działalności przestępczej.Jedenaste wydanie zostało przez Autora zmienione: uwzględniono w nim wiele nowych zagadnień, wzbogacono również bibliografię.

6. Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw, red. Ciesielski M.


7. Inteligencja emocjonalna, red. Śmieja M.
8. Karkowska D. Prawo ochrony zdrowia
9. Kłoskowska A. Socjologia kultury
10. Krot K. Jakość i marketing usług zdrowotnych
11. Lijewski T. Geografia turystyki Polski
12. Migoń P. Geomorfologia

Nowoczesny podręcznik geomorfologii przedstawiający najważniejsze zagadnienia współczesnej geomorfologii, także w zakresie metodycznym, ze szczególnym uwzględnieniem procesów rzeźbotwórczych, ich mechanizmów, uwarunkowań i tempa przebiegu. Widoczne skutki – formy rzeźby – są odnoszone do wcześniej omówionych procesów. Szczególnie zaakcentowane zostały aplikacyjne aspekty geomorfologii przez wskazanie możliwych pól zastosowań i przedstawienie konkretnych sytuacji, w których wiedza geomorfologiczna pozwoliła lub może pozwolić na uniknięcie zdarzeń niekorzystnych dla człowieka. Książka o bogatej stronie ilustracyjnej, z fotografiami, diagramami, wykresami i tabelami. Pozycja przeznaczona dla studentów i wykładowców geografii, geologii, archeologii i ochrony środowiska.

13. Nowatorska-Romaniak B. Marketing usług zdrowotnych 14. Olweus D. Mobbing. Fala przemocy w szkole jak ją powstrzymać

15. Pedagogika, red. Ciechanowicz W.


Jest to nowoczesny, znakomicie napisany podręcznik, który odpowiada ogólnym kierunkom współczesnej pedagogiki.
Publikacja składa się z trzech części. Część pierwsza jest poświęcona celom i metodom wychowania, pedagogice jako nauce, dydaktyce oraz teorii kształcenia zawodowego. W części drugiej omówiono wykorzystanie wiedzy pedagogicznej w opiece nad zdrowiem. Część trzecia dotyczy pedagogiki w pielęgniarstwie.
Obecne wydanie zostało dostosowane do standardów nauczania przedmiotów pedagogicznych i przedmiotu wychowanie zdrowotne na kierunku pielęgniarstwo, położnict
wo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia i wychowanie fizyczne na AWF.

16. Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, red. Czekaj J.


17. Ryś M. Rodzinne uwarunkowania psychospołeczne funkcjonowania dorosłych dzieci alkoholików

18. Stabryła A. Zarządzanie strategiczne
19. Zimbardo P. Efekt Lucyfera

Jedna z najważniejszych prac nurtu psychologii dobra i zła. Autor interesująco prezentuje analizę eksperymentu stanfordzkiego i wykazuje ścisły związek z tym, co później wydarzyło się w więzieniu w Abu Ghraib. Przedstawia mechanizmy i czynniki, które czynią ze zwykłego człowieka oprawcę i ofiarę systemu. Udowadnia możliwość zmiany lub zapobiegania niechcianym zachowaniom jednostki lub grupy, dzięki zrozumieniu, jakie siły, wartości i skłonności przez nie przejawiane są wnoszone w daną sytuację. Uważa, że można mieć większy wpływ na zredukowanie niepożądanych indywidualnych reakcji przez wiedzę, pokazuje, jak ich unikać lub je modyfikować. Zimbardo poszukuje wyjaśnienia dla stwierdzonych zależności, odwołując się do dotychczasowych badań nad jednostkowymi postawami (poczucie władzy, konformizm i posłuszeństwo), a także nad oddziaływaniami szerszego środowiska społecznego (odindywidualizowanie, odczłowieczenie i znieczulica). Książkę zamyka rozdział na temat oporu wobec niepożądanych nacisków ze strony sytuacji społecznych i analiza postawy heroicznej, którą autor uważa za remedium na grożące nam z różnych stron zło.

Zapraszamy do lektury!!!

środa, 10 grudnia 2008

Zbliżają się Święta

Cud Bożego Narodzenia - historia i polskie zwyczaje świąteczne, to temat zajęć które przygotowaliśmy dla dorosłych uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Łodzi. Podczas zajęć rozmawialiśmy na temat tradycji, obrzędów i zwyczajów świątecznych, charakterystycznych dla kultury chrześcijańskiej. Uczestnicy przy akompaniamencie pianina śpiewali kolędy oraz wykonali kartki świąteczne.
Oto one:Wesołych Świąt!!!

środa, 3 grudnia 2008

Barbórka, 4 grudnia


Jutro Barbórka - święto górników i ich patronki św. Barbary.

Świętą Barbarę uważa się za jedną ze Świętych , pomocnych przy konaniu i prowadzących do Boga. Z czasem przyjęli ją za swą patronkę ludzie wykonujący niebezpieczne zawody: marynarze, artylerzyści, a przede wszystkim - górnicy.

Czy wiecie, że według legendy, święta Barbara urodziła się w Nikomedii, na terenie obecnej Turcji w III wieku naszej ery. Była córką bogatego i wpływowego kupca, poganina, który za wszelką cenę chciał uchronić ją przed chrześcijaństwem. Barbara jednak potajemnie uczestniczyła w spotkaniach niewielkiej grupki chrześcijan. W związku z tym, ojciec wybudował warowną wieżę, w której uwięził Barbarę. Kontaktować mogli się z nią jedynie nauczyciele. W tajemnicy przed rodzicami przyjęła chrzest, wyrzekając się dotychczasowych bogów i bogactw ojca. Postanowiła ponadto poświęcić się Chrystusowi, żyjąc w dozgonnej czystości. Wzbudziło to gniew jej ojca, który zakazał córce praktykowania nowej religii. Groźby, znęcanie psychiczne oraz dotkliwe kary na nic się zdały. Po pewnym czasie Barbara wydana została władzom i skazana na śmierć przez ścięcie mieczem. Według tradycji, poniosła śmierć męczeńską z rąk swojego ojca w roku 306. Legenda głosi, że męczeństwu towarzyszyły cuda - w nocy miał ją odwiedzić Chrystus, zaleczyć jej rany i udzielić Komunii Św. Natomiast ojciec po zabiciu córki został porażony piorunem.

Władysław Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury


Grudniowe nowości

Grudniowy zakup za nami, ostatni w tym roku:(
Poniżej prezentujemy jak co miesiąc listę tytułów, które udało nam się kupić do biblioteki
.
Książki będą dostępne do wypożyczenia już w piątek. Zapraszamy!!!

1. Broniewicz W. Postępowanie cywilne w zarysie

Książka jest świetnie napisanym podręcznikiem akademickim, który ma swoją już trzydziestoletnią tradycję, przeznaczonym głównie dla studentów prawa, pracowników wymiaru sprawiedliwości. Wykład obejmuje swoim zakresem całość postępowania cywilnego, z uwzględnieniem szerokich zmian ustawodawczych, dokonanych w ostatnich latach. Obszerny skorowidz rzeczowy ułatwi poruszanie się po materii podręcznika. Stan prawny na 1 lipca 2008 roku.

2. Fisher J. Chemia dla biologów

3. Handke K. Socjologia języka


Książka poświęcona lingwistycznym i socjologicznym aspektom komunikacji językowej. Autorka przedstawia wpływ czynników społecznych na charakter i przebieg komunikacji językowej. Korzystając z licznych przykładów, opisuje codzienny język współczesnych Polaków. Zwraca szczególną uwagę na różnice w sposobach wypowiadania się kobiet i mężczyzn. Ciekawie i barwnie omawia cechy języka familiarnego. Wykład uzupełnia słownik podstawowych terminów oraz bibliografia uporządkowana tematycznie.

4. McLaughlin D. Fizjologia człowieka

5. Płudowski T. Komunikacja polityczna w amerykańskich kampaniach wyborczych
Książka prezentuje amerykański system medialny. Ukazuje praktykę i ocenę kampanii z perspektywy jej głównych uczestników. Analizuje zawartość oraz wpływ najważniejszych rodzajów przekazów wyborczych.

6. System finansowy w Polsce T. 1 i 2 red. Bogusław Pietrzak, Zbigniew Polański, Barbara Woźniak
7. Zarządzanie. Teoria i praktyka red. Andrzej K. Koźmiński, Włodzimierz Piotrowski
8. Zarządzanie organizacjami red. Kowalczewski W. Matwiejczuk W.
9. Ziembiński Z. Logika praktyczna