czwartek, 10 grudnia 2009

28. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku Rada Państwa wprowadziła stan wojenny, który trwał do 22 lipca 1983 roku. Władzę w kraju przejęła Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego z generałem Wojciechem Jaruzelskim na czele.

Celem wojskowej akcji była likwidacja protestów społecznych oraz wstrzymanie procesów demokratyzacyjnych, zainicjowanych w sierpniu 1980 roku. Zagrażały one trwałości systemu komunistycznego oraz utrzymaniu władzy w PRL przez PZPR.
WRON uzasadniała wprowadzenie stanu wojennego zagrożeniem struktur państwowych. Generał Jaruzelski motywuje swoją decyzję groźbą zbrojnej interwencji wojsk Układu Warszawskiego.
W czasie stanu wojennego straciło życie ponad 100 osób. Internowano ponad trzy tysiące, a ponad 10 tysięcy czasowo pozbawiono wolności. Tysiące ludzi było represjonowanych i wyrzuconych z pracy za udział w protestach, popieranie podziemnej działalności NSZZ "Solidarność" czy też samą przynależność do związku.
Zawieszono wydawania prawie całej prasy, zaś radio i telewizję zmilitaryzowano. Zmilitaryzowano też duże zakłady przemysłowe, transport i telekomunikację. Strajki zostały zakazane.
Większość działaczy NSZZ "S" i członków opozycji, szczególnie KOR, zostało internowanych, a później znalazło się w więzieniach.

Zaczerpnięte z www.money.pl/archiwum/wiadomości

Brak komentarzy: