środa, 9 grudnia 2009

Katalogi biblioteczne

W listopadzie i grudniu zorganizowane zostały lekcje biblioteczne, których tematem były "Katalogi biblioteczne. Katalog komputerowy biblioteki". Zostali na nie zaproszeni uczniowie klas I XXI LO. Spotkania miały na celu zapoznanie uczniów z katalogami bibliotecznymi i doskonalenie umiejętności posługiwania się nimi przy wyszukiwaniu informacji. Omówiono budowę katalogu kartkowego i komputerowego. Po części teoretycznej każdy uczeń samodzielnie wykonał ćwiczenia. Mamy nadzieje, że dzięki takim zajęciom młodzież dostrzeże ważność i przydatność katalogów bibliotecznych a zdobytą u nas wiedzę i umiejętności na pewno wykorzystają przy poszukiwanie materiałów na dany temat w bibliotece.

Brak komentarzy: