piątek, 2 października 2009

Nowości

Prezentujemy listę nowości kupionych we wrześniu.
Książki są już gotowe do wypożyczenia

1. Buchfelder M. Podręcznik pierwszej pomocy
2. Geje i lesbijki. Życie i kultura, red. Robert Aldrich"Geje i lesbijki. Życie i kultura" to pierwsza poważna próba nakreslenia historii, z której wyłoniła się współczesna społeczność gejowsko-lesbijska.

3. Immunochemia w biologii medycznej, red. Iwona Kątnik-Prastowska

Praktyczny podręcznik, w którym wskazano na możliwości zastosowania metod immunochemicznych w diagnostyce medycznej i pracach badawczych. Książka pomocna w laboratorium immunodiagnostycznym i naukowym w zakresie oceny:

  • jakościowej i ilościowej antygenów oraz przeciwciał w roztworach i płynach ustrojowych, np. w osoczu, płynach owodniowym i mózgowo-rdzeniowym;
  • ekspresji markerów na komórkach układu odpornościowego;
  • funkcjonalności ważnych mechanizmów odporności humoralnej i komórkowej.

Eksponując zalety technik, uwzględniono ich niedogodności, co pomaga dokonać doboru właściwej metody do analizy i uniknąć błędów w interpretacji.

Publikacja przeznaczona dla studentów: medycyny, farmacji, analityki medycznej, medycyny weterynaryjnej, biotechnologii, mikrobiologii, chemii i biofizyki, a także dla młodych pracowników nauki, specjalizujących się lekarzy oraz badaczy innych specjalności wykorzystujących techniki immunochemiczne w swojej pracy naukowej.

4. Kronika komunizmu w Polsce, aut. Włodzimierz Bernacki i in.

5. Nye J. S. Konflikty międzynarodowe

6. Psychologia rodziny, red. Teresa Rostowska

Niniejsza praca jest przeglądem najnowszych badań empirycznych i analiz teoretycznych z zakresu życia małżeńskiego i rodzinnego w Polsce.
Przedstawiono w niej problemy związane z małżeństwem i aktywnością zawodową partnerów związku małżeńskiego. Wskazano na przeobrażenia, jakim podlegało małżeństwo jako instytucja na przestrzeni XX i na początku XXI wieku, uwzględniono także nowo pojawiające się formy życia partnerskiego, np. związki kohabitacyjne.
W pracy przedstawiono też współczesne osiągnięcia psychologii prenatalnej, rolę więzi rodzinnych w rozwijaniu empatii czy inteligencji emocjonalnej rozpatrywanej w kontekście struktury rodziny.

7. Szacka B. Wprowadzenie do socjologii

8. Szewczyk K. Bioetyka T. 1 i 2

9. Zins H. Historia Anglii

Zapraszamy do lektury!!!

Brak komentarzy: