wtorek, 15 grudnia 2009

UWAGA!!!


UWAGA CZYTELNICY,

24 GRUDNIA (WIGILIA)

BIBLIOTEKA BĘDZIE NIECZYNNA!!!czwartek, 10 grudnia 2009

28. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku Rada Państwa wprowadziła stan wojenny, który trwał do 22 lipca 1983 roku. Władzę w kraju przejęła Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego z generałem Wojciechem Jaruzelskim na czele.

Celem wojskowej akcji była likwidacja protestów społecznych oraz wstrzymanie procesów demokratyzacyjnych, zainicjowanych w sierpniu 1980 roku. Zagrażały one trwałości systemu komunistycznego oraz utrzymaniu władzy w PRL przez PZPR.
WRON uzasadniała wprowadzenie stanu wojennego zagrożeniem struktur państwowych. Generał Jaruzelski motywuje swoją decyzję groźbą zbrojnej interwencji wojsk Układu Warszawskiego.
W czasie stanu wojennego straciło życie ponad 100 osób. Internowano ponad trzy tysiące, a ponad 10 tysięcy czasowo pozbawiono wolności. Tysiące ludzi było represjonowanych i wyrzuconych z pracy za udział w protestach, popieranie podziemnej działalności NSZZ "Solidarność" czy też samą przynależność do związku.
Zawieszono wydawania prawie całej prasy, zaś radio i telewizję zmilitaryzowano. Zmilitaryzowano też duże zakłady przemysłowe, transport i telekomunikację. Strajki zostały zakazane.
Większość działaczy NSZZ "S" i członków opozycji, szczególnie KOR, zostało internowanych, a później znalazło się w więzieniach.

Zaczerpnięte z www.money.pl/archiwum/wiadomości

środa, 9 grudnia 2009

Katalogi biblioteczne

W listopadzie i grudniu zorganizowane zostały lekcje biblioteczne, których tematem były "Katalogi biblioteczne. Katalog komputerowy biblioteki". Zostali na nie zaproszeni uczniowie klas I XXI LO. Spotkania miały na celu zapoznanie uczniów z katalogami bibliotecznymi i doskonalenie umiejętności posługiwania się nimi przy wyszukiwaniu informacji. Omówiono budowę katalogu kartkowego i komputerowego. Po części teoretycznej każdy uczeń samodzielnie wykonał ćwiczenia. Mamy nadzieje, że dzięki takim zajęciom młodzież dostrzeże ważność i przydatność katalogów bibliotecznych a zdobytą u nas wiedzę i umiejętności na pewno wykorzystają przy poszukiwanie materiałów na dany temat w bibliotece.

Nowości

Starym zwyczajem publikujemy listopadowe nowości, które trafiły już na nasze półki.

1. Baran S. Teorie komunikowania masowego
2. Barwy codzienności, red. Małgorzata Bogunia-Borowska3. Best K. Desing Management
Publikacja wprowadza czytelników w najważniejsze aspekty wiedzy, praktyki i metodyki w zakresie zarządzania wzornictwem. Szczególną uwagę poświęca tworzeniu strategii, organizacji procesu projektowego i nadzorowi nad wdrożeniem nowego produktu.4. Castells M. Koniec tysiąclecia
5. Dzieje kultury latynoamerykańskiej, red. Marcin Gawrycki
6. Frank D. Historia filozofii żydowskiejFilozofia europejska ma trzy źródła: myśl grecką, żydowską i chrześcijańską. Spośród nich wciąż najmniej znana jest filozofia żydowska. Historia filozofii żydowskiej pod redakcją Daniela H. Franka i Oliwiera Leamana uzupełnia ten znaczący brak. Prowadzi nas ona od hellenistycznej filozofii żydowskiej przez filozofię średniowieczną, nowożytną aż po ponowoczesną i feministyczną myśl żydowską. Możemy zapoznać się w niej m.in. z poglądami Judy Halewiego, Mojżesza Majmonidesa, Chasdaja Crescasa, Bachura Spinozy, Hermana Cohena czy Franza Rosenzweiga.

7. Gałganek A. Historia teorii stosunków międzynarodowych
8. Gibbs J. Projektowanie wnętrz9. Grzybkowska K. Podstawy logistyki
10. Majdecki L. Historia ogrodów
Fundamentalny podręcznik poświęcony historii ogrodów. Jedyna publikacja w języku polskim, która przedstawia rozwój sztuki ogrodowej na świecie z uwzględnieniem polskich dokonań. To kompendium wiedzy dotyczącej rozwoju sztuki ogrodowej od starożytności do końca XX wieku. Omówiono w nim cechy charakterystyczne obiektów ogrodowych różnych epok, zmieniające się trendy w zakresie kształtowania przestrzeni oraz podano przykłady najwybitniejszych parków i ogrodów.

11.Martini M. Kosmetologia i farmakologia skóry
12. Michajlik A. Anatomia i fizjologia człowieka
13. Migracje klientów a wartość przedsiębiorstwa, red.14. Muszalski W. Prawo socjalne
15. Nowacki J. Wstęp do prawoznawstwa
16. Pielęgniarstwo, red. Kazimiera Zahradniczek
17. Szreder M. Metody i techniki sondażowych badań opinii
18. Trojnowski M. Marketing bezpośredni
19. Werning R. Pedagogika trudności w uczeniu się
20. Winniczuk L. Ludzie, zwyczaje i obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu
21. Zrozumieć zagładę, red. Leonard Newman, Ralph ErberKsiążka, która zmusza, by na nowo zastanowić się nad źródłem zła. Autorzy, odnosząc się do historii Holokaustu, wyjaśniają procesy psychologiczne kształtujące osobowość sprawców, biernych świadków oraz heroicznych altruistów ratujących ofiary. Próbują wniknąć w najbardziej mroczne zakątki ludzkiej psychiki, by zrozumieć przyczyny zbrodni Holokaustu i innych aktów ludobójstwa. Omawiają procesy grupowe i międzygrupowe, a także czynniki kulturowe oraz biologiczno-ewolucyjne mogące odpowiadać za występowanie zachowań zbrodniczych. Sformułowane przez nich wnioski mają charakter uniwersalny i wykraczają daleko poza ogólną teorię przemocy międzygrupowej.

Zapraszamy do lektury!!!