piątek, 29 maja 2009

1 czerwca - Dzień Dziecka

Dzień dziecka obchodzony jest już od 55 lat. Jest świętem dosyć mało rozpowszechnionym w Europie. Głównie znany jest w Polsce, Czechach, Słowacji, Rosji i krajach bałtyckich. W innych krajach obchodzony jest Dzień Praw Dziecka, który przypada na 20 listopada. Z czasem święto to przybrało charakter polityczny, jednak został zainicjowany w innym celu przez Światową Federacje Kobiet Demokratycznych jako dzień ochrony dzieci przed krzywdą, wojną i głodem. Dziś przybrało charakter święta rodzinnego. W 1954 ONZ zaproponowała obchodzenie konkurencyjnego święta 20 listopada - Dnia Praw Dziecka.

Wszystkiego najlepszego dla wszystkich dzieci tych dużych i tych małych!!!!

wtorek, 26 maja 2009

26 maja Dzień Matki!!!Wszystkim mamom, życzymy w dniu ich święta pociechy ze swoich starszych i młodszych latorośli.
Wszystkiego dobrego!


Trochę historii

Dzień Matki to święto macierzyństwa i kobiecości. Święto to posiada bardzo głęboką tradycję, sięgającą jeszcze starożytnych Rzymian i Greków. Kultem otaczane były Matki-Boginie, będące symbolem płodności i urodzaju, początkiem wszelkiego życia. W czasach nowożytnych Dzień Matki obchodzono od XVII wieku w Anglii i zwane było "Niedziela u Matki" ("Mothering Sunday"). Dzień ten był wolny od pracy. Zwalniano służbę, aby umożliwić jej złożenie wizyty swojej Matce w tym dniu. Tradycją było również składanie Matce podarunków, głównie kwiatów i słodyczy. One w zamian udzielały błogosławieństwa. Około XIX wieku, zwyczaj ten umarł śmiercią naturalną, aby powrócić po zakończeniu II wojny światowej.

W Polsce po raz pierwszy obchodzono Dzień Matki w 1923 roku w Krakowie. Dzień ten ustalono po to, aby przynajmniej raz w roku ludzie uprzytomnili sobie, a matki odczuły, jak ważna jest ich rola w społeczeństwie. Dzieci od wielu lat bardzo emocjonalnie podchodzą do tego święta. Przygotowują się do niego bardzo starannie. Każde chce przecież sprawić swojej mamie niespodziankę i wielką radość.

piątek, 22 maja 2009

Majowe nowości

W maju zakupiliśmy:

1. Gajewska A., Hasło: Feminizm


"Hasło: feminizm" to praca pionierska wśród dostępnych w języku polskim, opartych na porównawczych badaniach dyskursów tożsamościowych w Polsce, Europie Zachodniej i USA. Gdybym miała znaleźć dla niej punkt odniesienia w naukowym piśmiennictwie ostatnich lat, przywołałabym książki Sławomiry Walczewskiej Damy, rycerze i feministki oraz Anety Górnickiej-Boratyńskiej Stańmy się sobą. Obie wymienione pozycje badają historyczne dyskursy feministyczne. Podobnie czyni Agnieszka Gajewska - kreśli kontekst historyczny, zwłaszcza modernistyczny, poszerzony o kontekst recepcji teorii "obcych", by pokazać w końcu to, co najważniejsze.

2. Jurewicz O. , Język łaciński. Podręcznik dla lektoratów szkół wyższych

3. Chemia żywności 3 tomy, red. Sikorski Z. E.


W pracy przedstawiono skład chemiczny, właściwości fizyczne i chemiczne oraz przemiany składników żywności ze szczególnym uwzględnieniem tych cech, które wpływają na jakość sensoryczną, wartość odżywczą oraz przydatność technologiczną surowców i produktów żywnościowych. Omówiono także dodatki do żywności, ich właściwości chemiczne i funkcjonalne, oraz regulacje prawne odnoszące się do ich stosowania oraz rolę żywności w profilaktyce chorób nowotworowych. Opisano stan skażenia żywności, oszacowano wynikające z niego zagrożenia dla zdrowia konsumentów oraz przedstawiono techniczne możliwości zmniejszenia tych zagrożeń. Podano także wiele informacji przydatnych w przetwórstwie żywności i w żywieniu człowieka, dotyczących: jakości i uzdatniania wody, strat występujących wskutek obróbki produktów żywnościowych, metod oznaczania oraz wartości biologicznej składników żywności, a także obecnych w żywności związków rakotwórczych.

4. Osoby niepełnosprawne w społeczeństwie polskim okresu transformacji, red. Skrętowicz B., Komorska M5. Surma J., Business IntelligenceHistoria powstania BI, definicje i zastosowania tej koncepcji Problematyka hurtowni danych będącej podstawowym elementem systemów BI Podstawy analityki biznesowej Zagadnienie eksploracji danych Sposoby analizy danych osobowych i jej wykorzystania w marketingu bezpośrednim Model oparty na koncepcji mapy strategii, pokazujący związek zastosowania systemów BI z potencjalnym wzrostem wartości firmy

Książki są już gotowe do wypożyczenia. Zapraszamy!!!

piątek, 15 maja 2009

Tydzień Bibliotek z Teatrem "Zwierciadło"

"Drzazgi" to tytuł spektaklu, który zagrał wczoraj u nas Teatr Zwierciadło. Sztuka ta porusza ciągle aktualny problem narkomanii jest również, przestrogą dla młodych ludzi.Sztuka spodobała sie oraz wzbudziła wiele emocji wśród młodzieży (uczniowie SP Nr 24 oraz GM Nr 25) .

Tydzień Bibliotek z Kaliną Jerzykowską

W ramach obchodów Tygodnia Bibliotek zaprosiliśmy do nas p. Kalinę Jerzykowską poetkę, pisarkę, dziennikarkę, niestrudzona animatorkę życia kulturalnego. Autorkę książek dla dzieci.
Uczestnikami spotkania byli uczniowie SP Nr 160 oraz ZSS Sto Nr 1.


Autorka przedstawiła swoją osobę, teksty literackie własnego autorstwa. Zapoznała dzieci z podstawowymi zagadnieniami związanymi z teatrem, sceną i aktorstwem.

Konkurs dla dzieci w którym do wygrania były książki p. Kaliny Jerzykowskiej wraz z autografem i okolicznościowym wierszykiem.

środa, 13 maja 2009

Tydzień Bibliotek ze Słowackim


"Juliusz Słowaki - niedoceniony mistrz"
W dniu 12 maja w naszej bibliotece odbyła się prelekcja Towarzystwa Wiedzy Powszechnej dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 24 oraz GM Nr 25.
Prelekcje prowadziła p. Zofia Lach

Spotkanie miało na celu pogłębienie wiedzy młodzieży o życiu i twórczości Juliusza Słowackiego oraz popularyzacje jego dorobku literackiego.

Recytacja wierszy

Akompaniament muzyczny (uczennica SP Nr 24)

piątek, 8 maja 2009

Tydzień Bibliotek 8 - 15 maja 2009 roku

8 maja obchodzony jest w całym kraju Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, który rozpoczyna Tydzień Bibliotek.
Z tej okazji pracownicy bibliotek tradycyjnie przygotowują bogaty i różnorodny programu imprez kulturalnych.
Dział Informacyjno - Bibliograficzny dołącza się do tej akcji, organizując w dniach:
12.05.2009 – godz. 9.00 - „Juliusz Słowacki – niedoceniony mistrz” - prelekcja Towarzystwa Wiedzy Powszechnej dla klasy IV ze Szk. Podst. Nr 24 oraz GM Nr 25. Prelekcje prowadzić będzie p. Zofia Lach.

12.05.2009 – godz. 11.00 - Spotkanie i warsztaty teatralne z poetką, pisarka, dziennikarka, niestrudzoną animatorka życia kulturalnego. Autorka książek dla dzieci p. Kaliną Jerzykowską.
Uczestnikami spotkania będą dzieci z I i III klasy Szk. Podst. Nr 160 oraz Zespół Szkół Społecznych STO Nr 1 ul. Czerwona 1.

13.05.2009 - godz. 10.30 - "Praktyczne wykorzystanie warsztatu biblioteki" - lekcja z edukacji czytelniczej i medialnej dla klasy I Gimnazjum ze Szkolnego Centrum Profilaktyczno-Wychowawczego.

13.05.2009 - "Jak korzystać ze słowników i encyklopedii?" - lekcja z edukacji czytelniczej i medialnej dla klasy I Gimnazjum ze Szkolnego Centrum Profilaktyczno-Wychowawczego.
Na zajęciach uczniowie korzystać będą zarówno ze słowników i encyklopedii w postaci tradycyjnej jak i ze słowników i encyklopedii multimedialnych.

14.05.2009 – godz. 10.00 - Spektakl Teatru „Zwierciadło” pt. „Drzazgi”. Uczestnikami spotkania będą dzieci z IV klasy SP Nr 24 oraz uczniowie GM Nr 25.


15.05.2009 – godz. 12.00 - „Ekologia – dbam o środowisko” – zajęcia terapeutyczne dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 3.