poniedziałek, 22 grudnia 2008

Radosnych Świąt!!!Życzenia radosnych Świąt Bożego Narodzenia,
odpoczynku w rodzinnym gronie,
oraz pasma sukcesów
i spełnienia najskrytszych marzeń
w nadchodzącym Nowym Roku
Wszystkim naszym Czytelnikom
życzą pracownicy Biblioteki

piątek, 19 grudnia 2008

Uwaga!

Uwaga!

Informujemy, że w dniach 24. 12 (Wigilia)

oraz 31. 12 (Sylwester)
nastąpi zmiana w godzinach pracy biblioteki.
Biblioteka będzie otwarta w godz. 8.00 - 14.00

Nowości

Miło nam poinformować naszych czytelników, iż poprzedni zakup książek nie był naszym ostatnim ( jak myśleliśmy). Dostaliśmy dodatkowe pieniądze za które zakupiliśmy 19 nowych pozycji!
Książki są już opracowane i gotowe do wypożyczenia.

1. ADHD - zespół nadpobudliwości psychoruchowej, aut. Artur Kołakowski i in.
2. Bauman Z. Płynny lęk
3. Bukowska-Piestrzyńska A. Marketing usług zdrowotnych
4. Grodzka M. Dziecko autystyczne
5. Hołyst B. Kryminalistyka

Kryminalistyka jest nauką praktyczną. Przewaga w tej nauce elementów wiedzy praktycznej nie oznacza, iż jest ona pozbawiona zagadnień teoretycznych. Przykłady stanowią pewne prawa ogólne bądż też hipotetyczne. Prawa ogólne to m. in. naukowo stwierdzone zjawisko indywidualności obrazu linii papilarnych człowieka, cech pisma ręcznego czy głosu, pozwalające na przeprowadzenie badań identyfikacyjnych. Prawem hipotetycznym jest np. przekonanie, iż każde działanie pozostawia ślady. Kryminalistyka nie jest nauka hermetyczną. Jej cele sprawiają, że pewne działy tej nauki powinny być szeroko udostępnione społeczeństwu, by mogło ono skutecznie bronić się przed przestępstwami, sprawcom zaś po to, by zniechęcać ich do podejmowania działalności przestępczej.Jedenaste wydanie zostało przez Autora zmienione: uwzględniono w nim wiele nowych zagadnień, wzbogacono również bibliografię.

6. Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw, red. Ciesielski M.


7. Inteligencja emocjonalna, red. Śmieja M.
8. Karkowska D. Prawo ochrony zdrowia
9. Kłoskowska A. Socjologia kultury
10. Krot K. Jakość i marketing usług zdrowotnych
11. Lijewski T. Geografia turystyki Polski
12. Migoń P. Geomorfologia

Nowoczesny podręcznik geomorfologii przedstawiający najważniejsze zagadnienia współczesnej geomorfologii, także w zakresie metodycznym, ze szczególnym uwzględnieniem procesów rzeźbotwórczych, ich mechanizmów, uwarunkowań i tempa przebiegu. Widoczne skutki – formy rzeźby – są odnoszone do wcześniej omówionych procesów. Szczególnie zaakcentowane zostały aplikacyjne aspekty geomorfologii przez wskazanie możliwych pól zastosowań i przedstawienie konkretnych sytuacji, w których wiedza geomorfologiczna pozwoliła lub może pozwolić na uniknięcie zdarzeń niekorzystnych dla człowieka. Książka o bogatej stronie ilustracyjnej, z fotografiami, diagramami, wykresami i tabelami. Pozycja przeznaczona dla studentów i wykładowców geografii, geologii, archeologii i ochrony środowiska.

13. Nowatorska-Romaniak B. Marketing usług zdrowotnych 14. Olweus D. Mobbing. Fala przemocy w szkole jak ją powstrzymać

15. Pedagogika, red. Ciechanowicz W.


Jest to nowoczesny, znakomicie napisany podręcznik, który odpowiada ogólnym kierunkom współczesnej pedagogiki.
Publikacja składa się z trzech części. Część pierwsza jest poświęcona celom i metodom wychowania, pedagogice jako nauce, dydaktyce oraz teorii kształcenia zawodowego. W części drugiej omówiono wykorzystanie wiedzy pedagogicznej w opiece nad zdrowiem. Część trzecia dotyczy pedagogiki w pielęgniarstwie.
Obecne wydanie zostało dostosowane do standardów nauczania przedmiotów pedagogicznych i przedmiotu wychowanie zdrowotne na kierunku pielęgniarstwo, położnict
wo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia i wychowanie fizyczne na AWF.

16. Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, red. Czekaj J.


17. Ryś M. Rodzinne uwarunkowania psychospołeczne funkcjonowania dorosłych dzieci alkoholików

18. Stabryła A. Zarządzanie strategiczne
19. Zimbardo P. Efekt Lucyfera

Jedna z najważniejszych prac nurtu psychologii dobra i zła. Autor interesująco prezentuje analizę eksperymentu stanfordzkiego i wykazuje ścisły związek z tym, co później wydarzyło się w więzieniu w Abu Ghraib. Przedstawia mechanizmy i czynniki, które czynią ze zwykłego człowieka oprawcę i ofiarę systemu. Udowadnia możliwość zmiany lub zapobiegania niechcianym zachowaniom jednostki lub grupy, dzięki zrozumieniu, jakie siły, wartości i skłonności przez nie przejawiane są wnoszone w daną sytuację. Uważa, że można mieć większy wpływ na zredukowanie niepożądanych indywidualnych reakcji przez wiedzę, pokazuje, jak ich unikać lub je modyfikować. Zimbardo poszukuje wyjaśnienia dla stwierdzonych zależności, odwołując się do dotychczasowych badań nad jednostkowymi postawami (poczucie władzy, konformizm i posłuszeństwo), a także nad oddziaływaniami szerszego środowiska społecznego (odindywidualizowanie, odczłowieczenie i znieczulica). Książkę zamyka rozdział na temat oporu wobec niepożądanych nacisków ze strony sytuacji społecznych i analiza postawy heroicznej, którą autor uważa za remedium na grożące nam z różnych stron zło.

Zapraszamy do lektury!!!

środa, 10 grudnia 2008

Zbliżają się Święta

Cud Bożego Narodzenia - historia i polskie zwyczaje świąteczne, to temat zajęć które przygotowaliśmy dla dorosłych uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Łodzi. Podczas zajęć rozmawialiśmy na temat tradycji, obrzędów i zwyczajów świątecznych, charakterystycznych dla kultury chrześcijańskiej. Uczestnicy przy akompaniamencie pianina śpiewali kolędy oraz wykonali kartki świąteczne.
Oto one:Wesołych Świąt!!!

środa, 3 grudnia 2008

Barbórka, 4 grudnia


Jutro Barbórka - święto górników i ich patronki św. Barbary.

Świętą Barbarę uważa się za jedną ze Świętych , pomocnych przy konaniu i prowadzących do Boga. Z czasem przyjęli ją za swą patronkę ludzie wykonujący niebezpieczne zawody: marynarze, artylerzyści, a przede wszystkim - górnicy.

Czy wiecie, że według legendy, święta Barbara urodziła się w Nikomedii, na terenie obecnej Turcji w III wieku naszej ery. Była córką bogatego i wpływowego kupca, poganina, który za wszelką cenę chciał uchronić ją przed chrześcijaństwem. Barbara jednak potajemnie uczestniczyła w spotkaniach niewielkiej grupki chrześcijan. W związku z tym, ojciec wybudował warowną wieżę, w której uwięził Barbarę. Kontaktować mogli się z nią jedynie nauczyciele. W tajemnicy przed rodzicami przyjęła chrzest, wyrzekając się dotychczasowych bogów i bogactw ojca. Postanowiła ponadto poświęcić się Chrystusowi, żyjąc w dozgonnej czystości. Wzbudziło to gniew jej ojca, który zakazał córce praktykowania nowej religii. Groźby, znęcanie psychiczne oraz dotkliwe kary na nic się zdały. Po pewnym czasie Barbara wydana została władzom i skazana na śmierć przez ścięcie mieczem. Według tradycji, poniosła śmierć męczeńską z rąk swojego ojca w roku 306. Legenda głosi, że męczeństwu towarzyszyły cuda - w nocy miał ją odwiedzić Chrystus, zaleczyć jej rany i udzielić Komunii Św. Natomiast ojciec po zabiciu córki został porażony piorunem.

Władysław Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury


Grudniowe nowości

Grudniowy zakup za nami, ostatni w tym roku:(
Poniżej prezentujemy jak co miesiąc listę tytułów, które udało nam się kupić do biblioteki
.
Książki będą dostępne do wypożyczenia już w piątek. Zapraszamy!!!

1. Broniewicz W. Postępowanie cywilne w zarysie

Książka jest świetnie napisanym podręcznikiem akademickim, który ma swoją już trzydziestoletnią tradycję, przeznaczonym głównie dla studentów prawa, pracowników wymiaru sprawiedliwości. Wykład obejmuje swoim zakresem całość postępowania cywilnego, z uwzględnieniem szerokich zmian ustawodawczych, dokonanych w ostatnich latach. Obszerny skorowidz rzeczowy ułatwi poruszanie się po materii podręcznika. Stan prawny na 1 lipca 2008 roku.

2. Fisher J. Chemia dla biologów

3. Handke K. Socjologia języka


Książka poświęcona lingwistycznym i socjologicznym aspektom komunikacji językowej. Autorka przedstawia wpływ czynników społecznych na charakter i przebieg komunikacji językowej. Korzystając z licznych przykładów, opisuje codzienny język współczesnych Polaków. Zwraca szczególną uwagę na różnice w sposobach wypowiadania się kobiet i mężczyzn. Ciekawie i barwnie omawia cechy języka familiarnego. Wykład uzupełnia słownik podstawowych terminów oraz bibliografia uporządkowana tematycznie.

4. McLaughlin D. Fizjologia człowieka

5. Płudowski T. Komunikacja polityczna w amerykańskich kampaniach wyborczych
Książka prezentuje amerykański system medialny. Ukazuje praktykę i ocenę kampanii z perspektywy jej głównych uczestników. Analizuje zawartość oraz wpływ najważniejszych rodzajów przekazów wyborczych.

6. System finansowy w Polsce T. 1 i 2 red. Bogusław Pietrzak, Zbigniew Polański, Barbara Woźniak
7. Zarządzanie. Teoria i praktyka red. Andrzej K. Koźmiński, Włodzimierz Piotrowski
8. Zarządzanie organizacjami red. Kowalczewski W. Matwiejczuk W.
9. Ziembiński Z. Logika praktyczna

czwartek, 27 listopada 2008

Andrzejki, jędrzejówki, andrzejówki

Dzień Świętego Andrzeja Apostoła (zginął ukrzyżowany na Peleponezie w mieście Patras 30 listopada 30 roku), najhuczniej świętowany jest w Szkocji, w kraju, którego Św. Andrzej jest patronem. W Polsce w wigilie tego dnia, lub w tym dniu w zależności od regionu, wróży się przyszłość, szczególnie matrymonialną.
Pierwsze udokumentowane wzmianki o wróżbach andrzejkowych pochodzą z roku 1557 - Marcin Bielski umieścił je w swojej sztuce teatralnej "Komedyja Justyna i Konstancyjej". Przypuszcza się, że andrzejkowe wróżby brały swój początek w starożytnej Grecji. Według teorii kult św. Andrzeja i tradycja wróżb miłosnych wywodzi się ze starogermańskich wierzeń związanych z bogiem miłości, płodności i bogactwa - Freyrze. Chłopcy, mężczyźni też mają dzień poświęcony takim wróżbom - Katarzynki - wypada on w przeddzień dnia świętej Katarzyny czyli 24
listopada.
Do najbardziej znanych wróżb andrzejkowych należy oczywiście lanie roztopionego wosku na wodę. Wosk można lać bezpośrednio lub przez dziurkę np. w kluczu. Na podstawie kształtu woskowej figurki lub kształtu cienia rzucanego przez nią przewidujemy przyszłość lejącego.
Większość wróżb Andrzejkowych ma na celu przepowiedzenie, która z panien pierwsza wyjdzie za mąż i tak na przykład :
  • Każda z panien bierze kość i układa w pokoju w dowolnie wybranym miejscu, następnie do pokoju wpuszcza się psa, której kość wybierze ta może szykować się już do ślubu. Co przebieglejsze panny smarowały kość masłem aby dodatkowo zachęcić czworonoga.
  • Innym sposobem wywróżenia szybkiego zamążpójścia jest zabawa z butami. Panny ustawiają buty z lewej nogi jeden za drugim w pokoju po czym ostatni przestawiają na początek tak długo aż pierwszy but nie dotknie progu. Panna, której but pierwszy dotknie progu, pierwsza wyjdzie za mąż.
    Aby wróżby się sprawdziły w niektórych rejonach Polski panny przez całą noc pościły po czym wieczorem zjadały słonego śledzia i bez popijania kładły się spać z męskimi spodniami pod poduszką. W tę noc miał im się przyśnić przyszły mąż.
  • Inne wróżby Andrzejkowe, to na przykład wróżenie z obierki: należy obrać jabłko tak żeby powstała jedna obierka po czym rzucić ją za siebie, kształt obierki ma oznaczać pierwszą literę imienia przyszłego męża.
  • Można też położyć pod trzy filiżanki monetę, obrączkę, listek czwartą zostawiając pustą. Po przemieszaniu filiżanek wybieramy jedną z nich i jeśli trafiliśmy na monetę wróży to bogactwo, obrączka przepowiada zamążpójście, listek-miłość zaś pusta filiżanka oznacza, że w nowym roku nie wydarzy się nic nowego.
  • A jak poznać imię przyszłego małżonka/żony?. Wkładamy pod poduszkę karteczki z wypisanymi imionami rano po przebudzeniu się wyciągamy jedną z kartek i odczytujemy z niej imię lubego.
  • Inny sposób na poznanie imienia ukochanego jest wycięcie z papieru serca napisanie na nim imion, po czym przebicie go igłą od tyłu. Imię na jakie trafi igła to, oczywiście, imię przyszłego narzeczonego.

Przysłowia Andrzejkowe:
Gdy święty Andrzej ze śniegiem przybieży, sto dni śnieg na polu leży.
Śnieg na Andrzeja dla zboża zła nadzieja.
Na świętego Andrzeja trza kożucha dobrodzieja.
Jeżeli na świętego Andrzeja wiatr i mgła, to od Bożego Narodzenia będzie sroga zima.
Gdy w Andrzeja deszcz lub słota, w grudniu drogi bez błota.
Święty Andrzej wróży szczęście i szybkie zamęście

wtorek, 25 listopada 2008

Listopadowe nowości

Kolejny zakup za nami!
Dzięki dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Literatura i Czytelnictwo" udało nam się kupić sporo ciekawych książek. Szkoda tylko, że dotacje są raz w roku, ale dobre i to ;)


Oto lista listopadowych nowości:
1. Administracja publiczna, wyzwanie w dobie integracji europejskie
2. Borkowski S. Jakość i efektywność usług hotelarskich
3. Boyd A. Dziennikarstwo radiowo telewizyjne. Techniki tworzenia programów informacyjnych
4. Davies N. Boże igrzysko
5. Fenies H. Ilustrowana anatomia człowieka
6. Fukuyama F. Ameryka na rozdrożu. Demokracja, władza i dziedzictwo neokonserwatyzmu.

7. Gardocki L. Prawo karne
8. Gaździk T. Ortopedia i traumatologia
9. Geriatria i pielęgniarstwo pediatryczne. Podręcznik dla studiów medycznych

10. Gidedens A. Nowoczesność i tożsamość
11. Griffin E. Podstawy komunikacji społecznej
12. Higgs P.G. Bioinformatyka i ewolucja molekularna
13. Jakubowicz K. Media publiczne. Początek końca, czy nowy początek

14. Kłyszejko-Stefanowicz L. Cytobiochemia

15. Knopek K. Postępowanie cywilne w pytaniach i odpowiedziach
16. Konflikty współczesnego świata

17. Leathers D. G. Komunikacja niewerbalna


18. Leowski J. Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne
19. Lewiński P. H. Retoryka reklamy
Książki są już gotowe do wypożyczenia!!! Zapraszamy!!!

piątek, 21 listopada 2008

Matura

W dniu 19 listopada Dział przeprowadził ostatnią lekcję z cyklu przygotowanie do matury z języka polskiego. Uczestnikami zajęć byli uczniowie III klasy LO Szkolnego Centrum Profilaktyczno-Wychowawczego w Łodzi. Uczniowie wyszukiwali materiałów do prezentacji maturalnej, oraz sporządzali opis bibliograficzny wybranych pozycji. Tematy w tym roku były zróżnicowane, np.:
"Inwazja zapożyczeń z języka angielskiego. rozważ zjawisko na podstawie wybranych przykładów".
"Czy inny znaczy gorszy? Rozważ problem odwołując się do wybranych utworów literackich oraz do własnych życiowych obserwacji".
"Serce ma swoje racje, których rozum nie ma ". Udowodnij, że dewiza B. Pascala była bliska sercu bohaterom literackim. Omów najciekawsze kreacje".

Życzymy powodzenia na maturze!!!

piątek, 7 listopada 2008

"Zbigniew Herbert - znaki czasu"

W 10. rocznicę śmierci jednego z najwybitniejszych polskich poetów 5 i 6 listopada w naszej bibliotece odbyły się dwie prelekcje pt.: "Zbigniew Herbert - znaki czasu". Prelekcje prowadziła p. Zofia Lach z Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, uczestnikami prelekcji była II i III klasa XXI LO.

Wiersze Zbigniewa Herberta wciąż są żywe i doceniane przez czytelników. Mogliśmy przekonać się o tym podczas prelekcji, która wzbudziła zainteresowanie nie tylko wśród uczniów XXI LO, ale również osób odwiedzających bibliotekę i naszych pracowników. Chętnie przysłuchiwaliśmy się temu co mówiła p. Zofia Lach, oraz żywo włączaliśmy się do dyskusji.
Prelekcja ta na pewno pomogła zrozumieć dość trudną poezję Herberta, która nawiązuje do antycznych korzeni europejskiej tradycji kulturalnej i etycznej.

Do najsłynniejszych utworów Zbigniewa Herberta należy cykl wierszy o panu Cogito.

"Przesłanie Pana Cogito" (fragm.)

Idź dokąd poszli tamci do ciemnego kresu
po złote runo nicości twoją ostatnią nagrodę

idź wyprostowany wśród tych co na kolanach
wśród odwróconych placami i obalonych w proch

ocalałeś nie po to aby żyć
masz mało czasu trzeba dać świadectwo

bądź odważny gdy rozum zawodzi bądź odważny
w ostatecznym rachunku jedynie to się liczy

a Gniew twój bezsilny niech będzie jak morze
ilekroć usłyszysz głos poniżonych i bitych

niech nie opuszcza ciebie twoja siostra Pogarda
dla szpiclów katów tchórzy – oni wygrają
pójdą na twój pogrzeb i z ulgą rzucą grudę
a kornik napisze twój uładzony życiorys
i nie przebaczaj zaiste nie w twojej mocy
przebaczać w imieniu tych których zdradzono o świcie…


Tarnów ul. Wola, Ławeczka poetów - Zbigniew Herbert

czwartek, 30 października 2008

Pamietajmy o zmarłych

Dzień Wszystkich Świętych (Festum omnium Sanctorum).

Od 610 do 731 roku naszej ery święto to obchodzono 1 maja, dopiero Papież Grzegorz III, w 731 roku, przeniósł to święto na 1 listopada. W krajach katolickich zwyczajowo w Dniu Wszystkich Świętych odwiedzamy rodzinne groby czcząc zmarłych. Jest to dzień zadumy związany ze wspominaniem zmarłych. W kościele prawosławnym takim dniem jest Niedziela Wielkanocna. W krajach anglosaskich, natomiast, odpowiednikiem Dnia Wszystkich Świętych jest Halloween w tym dniu, jednak, protestanci w odróżnieniu od katolików wesoło świetują. W wiekszości religi ze świętem zmarłych związany jest ogień, jest on symbolem pamięci, wdzięczności, modlitwy. Z tradycji pogańskiej ma on także na celu oświetlanie drogi zmarłym, spalenie ich grzechów i odpędzenie demonów.
Jednym z najdawniejszych, zachowanych kazań spisanych w języku polskim jest kazanie na Dzień Wszystkich Świętych (In Die Omnium Sanctorum). Kazanie to znajduje się w rękopisie Biblioteki Kapitulnej w Pradze i pochodzi z połowy XV w. Pełny tekst kazania znajduje się w: Najdawniejsze zabytki języka polskiego, oprac. W. Taszycki, Wrocław 1975.
Więcej informacji na stronie http://halloween.friko.net/


Dziś odszedł człowiek wielkiego pokroju William Wharton, autor słynnego Ptaśka.
Spod jego pióra wyszły również takie bestsellery jak: Spóźnieni kochankowie, Tato, W księżycową noc, Dom na sekwanie, Ruboi
W ciągu ostatnich kilkunastu lat książki Williama Whartona 26 razy znalazły się wśród 10 najpoczytniejszych tytułów roku według „Rzeczpospolitej” i „Notesu Wydawniczego” - jest pod tym względem rekordzistą wśród pisarzy zagranicznych w Polsce.
:(((

środa, 29 października 2008

Maturzysto!!!

Przygotowanie prezentacji maturalnej z języka polskiego spędza Ci sen z powiek. Masz problemy z zebraniem materiałów do bibliografii oraz zasadami sporządzania opisów bibliograficznych. Przyjdz do nas!!! Pomożemy Ci!!!

W naszych zbiorach posiadamy:

Słowniki przydatne do opracowania literatury podmiotu do prezentacji:
Słownik bohaterów literackich, Słownik motywów literackich, Słownik poezji, Słownik terminów literackich, Słownik adaptacji filmowych...

Szczegółowe opracowania i omówienia epok literackich:
wielotomowa Historia Literatury Polskiej, Historia Literatury Światowej

Bogaty dział Historii sztuki:
albumy malarstwa, leksykony i słowniki...

I wiele innych materiałów, które pomogą przygotować się do egzaminu maturalnego.

Przyjdź a pomożemy Ci również w sporzadzaniu opisów bibliograficznych wybranych pozycji do bibliografii załącznikowej.

piątek, 24 października 2008

Lista październikowych nowościOto co udało nam się zakupić do biblioteki w październiku:
1. Avery G. Przywództwo w organizacji
2. Badura-Madej W. Przemoc w rodzienie
3. Bauman Z. Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy
4. Davies N. Mikrokosmos
5. Dziennikarstwo i świat mediów
6. Flis J. Własna firma
7. Gazon J. Ani bezrobocie, ani opieka społeczna
8. Gospodarka regionalna i lokalna, red. Strzelecki Z.
9. Innowacyjne usługi banku, red. Korenik D.
10. Iyer N. Defraudacja i korupcja
11. Jabłoński W. Kreowanie informacji
12. Karney J. Psychopedagogika pracy
13. Krasowicz-Kupis G. Psychologia dysleksji
14. Kompendium farmakologii, red. Jańca W.
15. Majka-Rostek D. Związki homoseksualne
16. Mandal E. Miłość, władza i manipulacja
17. Matuszewicz J. Rachunkowość od podstaw
18. Mikuta B. Usługi hotelarsko-turystyczne
19. Sobczyk M. Prognozowanie
20. Sutherland J. Klucz do zarządzania zasobami ludzkimi
21. Urban W. Lojalność klientów
22. Zieliński M. Wykładnia prawa
Książki są już gotowe do wypożyczenia!!! Zapraszamy do lektury!!!
Dziękujemy również za dary, które otrzymaliśmy od:
Gazety Wyborczej - Bronisławski R. Spacerownik po Łodzi
oraz od czytelnika - Gizycka M. Słownik kierunków, ruchów i kluczowych pojęć sztuki drugiej połowy XX wieku
:)))

Nowości z września

Co miesiąc zamieszczać będziemy listę zakupionych nowości do czytelni.
Poniżej nowości zakupione we wrześniu.

1. Bauman Z. Bauman o popkulturze
2. Bartula Cz. Podstawowe wiadomości z gramatyki starocerkiewnosłowiańskiej
3. Blacksell M. Geografia polityczna
4. Davies N. Europa walczy
5. Górska A. Wilno przewodnik
6. Heffernan S. Nowoczesna bankowość
7. Irving W. Mikrobiologia medyczna
8. Krasodomska J. Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w bankach
9. Lemish D. Dzieci i telewizja
10. Łuniewska M. Ekonometria finansowa
11. Murphy J. Potęga podświadomości
12. Największe wydarzenia w historii sztuki
13. Penc J. Nowoczesne kierowanie ludzmi
14. Piaget J. Jak sobie dziecko wyobraża świat
15. Pielęgniarstwo pediatryczne red. Pawlaczyk B.
16. Respont S. Gramatyka historyczna języka polskiego
17. Światowa encyklopedia filmu religijnego wstęp Zanussi K.
18. Taylor L. Medioznawstwo
19. Witczak H. Natura i kształtowanie systemu zarządzania przedsiębiorstwem
20. Woynarowska B. Edukacja zdrowotna
21. Zieliński A. Postepowanie cywilne
Zapraszamy!!!

poniedziałek, 22 września 2008

Start;)

Witamy!!!
Od dziś ruszył Blog Działu Informacyjno - Bibliograficznego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Struga w Łodzi.
W odpowiedzi na wyzwanie współczesnych czasów My również postanowiliśmy poblogować.
Będziemy tutaj pisać o tym wszystkim co wiąże się z działalnością biblioteki.
Zapraszamy wszystkich do odwiedzin i wspólnego tworzenia bloga!