poniedziałek, 13 lutego 2012

NOWOŚCI

Oto lista książek jakie zakupiliśmy w styczniu i lutym:

1. Burnet A., Chiny światowym hegemonem?
 
2. Człowiek niepełnosprawny w otoczeniu społecznym, red. nauk. Kubiak H.
3. Davies N., Zaginoine królestwa
4. Hamilton Ch. Skuteczna komunikacja w biznesie
5. Januła E., Spedycja

6. Kamińska-Radomska I., Kultura biznesu
7. Logistyka przyszłości, red. Brdulak H.
8. Pedagogika przedszkolna i  wczesnoszkolna, red. Karwowska-Struczyk M. 
9. Reklama w procesach konkurencji, red. nauk. Nowacki R.

10. Rocznik Statystyczny 2011 rok
11.Rudnicki L., Zachowanie konsumentów na rynku
12.Wilmot W., Konflikty miedzy ludźmi
13. Zaleskiewicz T., Psychologia ekonomiczna
fot. źródło www.ksiegarnia.pwn.pl


ZAPRASZAMY DO LEKTURY!!!Brak komentarzy: