czwartek, 18 września 2014UWAGA!!! 
BUDŻET OBYWATELSKI!
 PRZYJDŹ ZAGŁOSOWAĆ DO BIBLIOTEKI!

Drodzy Czytelnicy i Sympatycy bibliotek!

W dniach 20-28 września odbędzie się głosowanie na projekty finansowane z Budżetu Obywatelskiego. Mogą Państwo oddać po pięć głosów na projekty lokalne (związane z dzielnicami miasta) oraz projekty ogólnomiejskie.
W związku z tym gorąco zachęcamy wszystkich mieszkających w Łodzi miłośników książek do oddania głosu na projekt ogólnomiejski:
L0122
Zakup książek dla bibliotek publicznych Miasta Łodzi.
Lokalizacja - Zadanie będzie zrealizowane w bibliotekach publicznych znajdujących się w dzielnicach: Bałuty, Górna, Polesie, Śródmieście i Widzew – łącznie w 80 bibliotekach.
Opis - Zadanie polega na systematycznym, raz w miesiącu, zakupie nowych książek do bibliotek publicznych pięciu miejskich bibliotek w dzielnicach: Bałut, Górna, Polesie, Śródmieście i Widzew.
800 000,00

Osoby mieszkające w dzielnicy Łódź-Śródmieście mogą ponadto oddać głosy na dwa inne nasze projekty:

S0012
Zakup książek i komputerów dla użytkowników bibliotek publicznych w dzielnicy Śródmieście.
Lokalizacja - Zadanie będzie realizowane na terenie dzielnicy Śródmieście w placówkach Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Śródmieście, tj. w bibliotece głównej i podległych jej 13 filiach bibliotecznych.
Opis - W ramach pozyskanego budżetu planowany jest zakup książek w formie tradycyjnej i w formie audio oraz zakup sprzętu komputerowego. Dopływ nowości wydawniczych zwiększy i uatrakcyjni ofertę czytelniczą dla użytkowników bibliotek. Zwiększenie ilości stanowisk z dostępem do internetu w wysokim stopniu wpłynie na zmiany metod i form pracy z czytelnikiem czego efektem będą wymierne korzyści w postaci większej ilości odwiedzających placówki śródmiejskie.
220 000,00

S0026
Zakup sprzętu i zbiorów multimedialnych do biblioteki dla dzieci i młodzieży.
Lokalizacja - Biblioteka Nr 10 dla Dzieci i Młodzieży, ul Brzeźna 10.
Opis - Filia Nr 10 jest placówką dla dzieci i młodzieży, w której głównym odbiorca jest czytelnik w wieku 5-25 lat. Podstawowym produktem jaki oferuje jest w dużej mierze książka tradycyjna, natomiast pozycje wydane w formie dokumentu audiowizualnego i elektronicznego stanowią jedynie minimalny procent posiadanych zbiorów, Oferta bardziej różnorodnych zbiorów na pewno przyczyni się do wzrostu popularności biblioteki w środowisku.

Zapraszamy na głosowanie do biblioteki! Można to uczynić w każdej z filii bibliotecznych Miejskiej Biblioteki Łódź-Śródmieście! 

Więcej informacji na temat Budżetu Obywatelskiego odnajdziecie Państwo na stronie internetowej: http://budzet.dlalodzi.info/

Brak komentarzy: