piątek, 28 października 2011

Październik i nowe książki

  • Jordan T. - Hakerstwo
  • Knowles M.S. - Edukacja dorosłych
  • Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym
  • Kusiński J. - Księga fabryk Łodzi
  • Maslach Ch. - Prawda o wypaleniu zawodowym
  • Ociepka B. - Komunikowanie międzynarodowe
  • Pospiszyl J. - Patologie społeczne
  • Stasiak-Jazukiewicz E. - Polityka medialna w Unii Europejskiej
  • Warecki M. - Woda z mózgu. Manipulacja w Mediach
  • Zawicki M. - Nowe zarządzanie publiczne


Brak komentarzy: