piątek, 6 lutego 2009

Rocznice w 2009 roku

Rok 2009 to:
Międzynarodowy Rok Astronomii
Międzynarodowy Rok Włókien Naturalnych
Międzynarodowy Rok Pojednania
Rok Jerzego Grotowskiego
Rok Juliusz Słowackiego


Juliusz Słowacki

Na początku stycznia Sejm przyjął uchwałę w sprawie ogłoszenia 2009 roku - Rokiem Juliusza Słowackiego. W tym roku przypada 200. rocznica urodzin i 160. rocznica śmierci poety.
Naszym obowiązkiem jest uczcić i przypomnieć jednego z najwybitniejszych w polskich dziejach poetę - podkreślono w uchwale.

Zdaniem Sejmu, poezja Słowackiego pozostaje i pozostanie jednym z najważniejszych dokonań polskiej literatury, a jego twórczość to najwyższej próby romantyzm o wymiarze europejskim.

Jest to literatura otwarta na świat i inne kultury, ale nieuciekająca od tematów lokalnych, łącząca polską kulturę i historię z kręgiem antycznej cywilizacji greckiej, pełna fantastyki i wizjonerstwa - napisano w uchwale.

Jak zaznaczono, Słowacki to poeta przeżywający polskość w sposób najgłębszy, niewahający się pokazać rozterek i dramatów temu towarzyszących.

Jego utwory były duchową inspiracją dla wielu pokoleń Polaków walczących o odrodzenie Państwa Polskiego - czytamy w uchwale.

Zaapelowano w niej jednocześnie, aby rok Słowackiego stał się okazją do przypomnienia zasług, twórczości i postaci wielkiego polskiego twórcy romantycznego. Jednego z tych, którym Polska zawdzięcza przetrwanie duchowe i narodowe pod zaborami - podkreślono.

Brak komentarzy: